Aktualizacja 4.16

Aktualizacja 4.16

  • E-skierowania - dodano sprawdzanie i formatowanie numeru telefonu pacjenta
  • Edycja wizyty - dokument - Dodano możliwość wprowadza Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM) i harmonogramu przyjęć. Wysyłanie IPOM do P1.
  • E-skierowania do sanatorium - poprawiono przesyłanie danych do P1. Dodano możliwość przypisania wyników badań (OB, Morfologia, Mocz) z badań pacjenta przesłanych z laboratorium (wymagana komunikacja z laboratorium). W Laboratorium>Słownik laboratoriów - wymagane określenie laboratorium z którym system jest zintegrowany.
  • Laboratorium - słownik punktów pobrań - dodano możliwość przypisania punktu pobrań do komórki organizacyjnej
  • Import potwierdzeń 1 fazy z NFZ (pliki SWX) - dodano obsługę nowego formatu plików
  • Edycja wizyty - stomatologia - poprawiono wyświetlanie diagramu zębów
  • Edycja wizyty - podgląd wyników badań pacjenta [strzykawka] - dodano wyświetlanie wyników echo serca
  • Przegląd umów z NFZ - [punkty] - dodano wyświetlanie zwiększenia limitów punktów (fundusz medyczny i inne)