Aktualizacja 4.14 i 4.15

Aktualizacja 4.15

  • Wystawianie recept na leki psychotropowe i narkotyczne - dodano możliwość pobrania listy recept pacjenta z CEZ P1. 

W oknie dodawania recept dodano przycisk umożliwiający zalogowanemu lekarzowi pobrać historię wystawionych recept pacjenta. Domyślnie można pobrać recepty wystawione przez zalogowanego lekarza, lekarz ma możliwość wysłania wniosku do P1 o dostęp do wszystkich recept pacjenta zarejestrowanych w P1. System sprawdza czy pacjent ma aktywne konto IKP i czy ma włączone powiadamianie przez SMS lub mail. Pacjent otrzymuje SMS'a z kodem autoryzacji który lekarza wprowadza w celu zatwierdzenia wniosku. Po otrzymaniu dostępu do wszystkich leków ponowne pobranie historii wyświetli wszystkie e-recepty pacjenta wraz ze statusami ich realizacji, dostęp do wszystkich leków nadawany jest lekarzowi na 24 godziny. Po przeprowadzeniu tej operacji lekarz może wystawić receptę na leki psychotropowe i narkotyczne.

  • Aktualizacja mechanizmu przyjęcia e-skierowań do realizacji - dla skierowań na rehabilitację
  • Edycja pozycji rozliczeniowej - dodano możliwość wprowadzenia modyfikatorów taryf dla wybranych grup JGP
  • Sesje grupowe - dodano możliwość wprowadzanie rozpoznania współistniejącego dla uczestników sesji
  • Edycja danych użytkownika - dodano możliwość definiowania pracy parametrów programu dla użytkowników
  • Parametry dla użytkownika - dodano parametr REC_100 - domyślna wartość refundacji leków przy wystawianiu recept
  • Edycja danych pacjenta - poprawiono mechanizm wprowadzania nazw ulic
  • Zestawienie wykonanych usług - nowe kolumny, poprawiono wyświetlanie danych dla usług podpiętych do zleceń laboratoryjnych
  • Moduł ZnanyLekarz - poprawiono przesyłanie danych do ZL w przypadku zmiany terminu wizyty