Migracja danych medycznych

Chcą Państwo zmienić oprogramowanie do obsługi gabinetu, przychodni lub ośrodka rehabilitacyjnego? Aby mieć pewność, że przeniesienie informacji z innego systemu odbędzie się sprawnie i przy zachowaniu rygorystycznych wytycznych, warto powierzyć ten proces specjalistom. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez PROGMED zgromadzone bazy i dane medyczne pacjentów mogą zostać przeniesione skutecznie i przy zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Szybka i wygodna migracja jest możliwa dla każdego lekarza i podmiotu działającego na rynku medycznym.

Na czym polega migracja danych medycznych i kto może z niej skorzystać?

W PROGMED doskonale wiemy, że przenoszenie wrażliwych informacji związanych z historią zdrowia i leczenia stanowi poważne wyzwanie informatyczne. Podczas tego przedsięwzięcia szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Taki proces powinien odbywać się przy zastosowaniu licznych zabezpieczeń i rygorystycznych procedur. Dzięki temu nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo dokumentów, które do tej pory zostały zgromadzone w systemie. Mamy tu na myśli m.in. takie elementy jak karty pacjentów, grafiki lekarzy, historia wizyt, dokumentacja leczenia itp.
Przenosząc medyczne bazy danych do nowego, bardziej zaawansowanego oprogramowania, można zyskać wiele korzyści. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie ciągłości pracy z wcześniej zgromadzonymi informacjami, automatyzację całego procesu (nie ma konieczności przepisywania ich ręcznie) oraz na zyskanie nowej jakości obsługi klientów. Wszystko odbywa się wirtualnie.
Zmieniając oprogramowanie, nie muszą Państwo martwić się o to, że jakiekolwiek bazy danych pacjentów zostaną utracone. Wszystkie zgromadzone informacje i dokumentacja znajdą się w nowym systemie, bez pominięcia żadnych elementów i przy uwzględnieniu pełnego bezpieczeństwa całego procesu. Usługa migracji pozwoli Państwu zrealizować proces transformacji cyfrowej, usprawnić zaplecze elektroniczne przychodni oraz uzyskać przewagę konkurencją na rynku.

PROGMED
Przychodnia

PROGMED Przychodnia
Oprogramowanie do kompleksowej obsługi przychodni i gabinetów lekarskich
690.00zł +23% VAT

zobacz więcej

PROGMED
Szpital

PROGMED Szpital
Dokumentacja elektroniczna w szpitalu, pełna obsługa pobytów pacjentów na oddziałach lecznictwa stacjonarnego
1 590.00zł +23% VAT
zobacz więcej

PROGMED
Rehabilitacja

PROGMED Rehabilitacja
Obsługa rehabilitacji z automatycznym planowaniem i rozliczaniem cykli zabiegów
1 390.00zł +23% VAT

zobacz więcej

PROGMED
ePacjent

PROGMEDePacjent
Serwis www dla pacjenta, wyszukiwanie wolnych terminów, rezerwacja wizyt. Przegląd wyników badań, recept i zaleceń lekarzy
3 990.00zł +23% VAT
zobacz więcej