Aktualizacja 4.17

Aktualizacja 4.17

 • Wymagana aktualizacja bazy leków!
 • Dodano uprawnienie DZ przy wystawianiu recept dla dzieci
 • Dodano możliwość wystawiania recept na suplementy diety
 • Edycja wizyty - dodano możliwość wprowadzenia karty bólu(pierwsza i kolejna)
 • IPOM - dodatkowe walidacje wprowadzonych danych
 • Skierowanie do sanatorium - poprawiono mechanizm pobierania danych z wyników badań laboratoryjnych, dodano dodatkowe sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych
 • Skierowania - dodano znaczni "płatne" na skierowaniach do poradni i pracowni specjalistycznej
 • Zlecenie na badania laboratoryjne - zablokowano w punkcie pobrań możliwość edycji badań zleconych przez lekarza
 • Wydruki - dodano wydruk - oświadczenie pacjenta rehabilitacja domowa
 • Wydruki - poprawiono wydruk diagramu zębów
 • Antropometria - dodana walidacja poprawności wprowadzenia wagi i wzrostu pacjenta
 • Medycyna pracy - poprawiono nadawanie numeru orzeczenia
 • SMS newsletter - dodano możliwość filtrowania pacjentów po typie wizyty NFZ/prywatna
 • Kolejki oczekujących - pierwszy wolny termin - poprawiono wyznaczanie daty 1 wolnego terminu