Aktualizacja 4.21

Aktualizacja 4.21

  • Edycja pozycji rozliczeniowych - poprawiono wyznaczanie krotności przy zastosowaniu kilku kodów specjalnego rozliczenia
  • Dodano słownik ICD10 zakaźnych, przy zatwierdzaniu wizyty z wprowadzonym rozpoznaniem zakaźnych system przypomina lekarzowi o konieczności zgłoszenie do sanepidu
  • E-deklaracje - zmiana wydruku deklaracji złożonej elektronicznie
  • E-recepty - dodano możliwość pobierania listy recept pacjenta w trybie specjalnym (dla pacjentów z uprawnieniem S i DZ)
  • Poprawiono edycję dokumentów IPOM i HIPOM, dodano możliwość wydruku tych dokumentów 
  • Umowy prywatne pacjenta - zmieniono okno dodawania i edycji umów prywatnych pacjenta
  • Medycyna pracy - dodano pobierania poprzednich wyników badań pacjenta
  • Generowanie plików JPK VAT - dodano eksport do pliku faktur wystawionych do NFZ
  • Magazyn - zasilenie - import faktur - poprawiono sprawdzanie kodu EAN leku z faktury
  • Magazyn>KOWAL - dodano obsługę nowych czytników kodów kreskowych