Aktualizacja 4.22

Aktualizacja 4.22

  • Aktualizacja formatu pliku 1 fazy do obowiązującej wersja 11.11.1
  • Nowy wzór wydruku karty zgonu
  • Poprawiono wydruk oświadczenia pacjenta
  • Poprawiono pobieranie wyników badań z SIMP
  • Dodano sprawdzenie wygaśnięcia ważności certyfikatów P1 i certyfikatów lekarzy, 2 tygodnie przed wygaśnięciem system będzie ostrzegał użytkowników o wygaśnięciu certyfikatu
  • EZWM - poprawiono przesyłanie zleceń dla wybranych wyrobów medycznych dla pacjentów z niepełnosprawnością
  • Edycja danych użytkownika - dodano znacznik
  • IPOM/HIPOM - możliwość edycji i zatwierdzania przez koordynatora opieki medycznej, w edycji danych użytkownika wymagane zaznaczenie pola "koordynator opieki"