Aktualizacja 4.20

Aktualizacja 4.20

  • Poprawiony problem z polskimi znakami przy wysyłaniu zleceń na wyroby medyczne
  • E-Skierowania do sanatorium - poprawiony problem z wysyłaniem skierowań dla pacjentów z miejscowości bez ulic
  • Edycja wizyty - zmieniono sposób obsługi szablonów opisów, edycja i wybór dostępne pod przyciskami w prawym dolnym rogu pola do edycji
  • Poprawione sumowanie kilku kodów specjalnego rozliczenia
  • Medycyna pracy - poprawiona edycja i wydruk karty badania podmiotowego
  • Rehabilitacja - możliwość ukrywania/usuwania nieaktualnych zabiegów i urządzeń
  • Laboratorium - możliwość utworzenia nowego zlecenia do laboratorium kopiując badania z istniejącego zlecenia (główne okno, zakładka>badania lab.)
  • Kasy fiskalne - obsługa sieciowa dla kas z protokołami Novitus XML i Novitus zgodny
  • Aktualizacja wydruku e-deklaracji