Aktualizacja 4.19

Aktualizacja 4.19

  • Poprawione przesyłane zleceń na wyroby medyczne do systemu EZWM z wykorzystaniem certyfikatu z  ZUS- wymagane podanie kodu nadawcy w danych dostępowych do konta w EZWM
  • Dodano wydruk zaświadczenia o przemocy domowej
  • Dodatkowe sprawdzenia przy wystawianiu skierowania do sanatorium
  • Poprawiono edycję schematów opisów
  • Poprawiony wydruk skierowania na transport sanitarny