Aktualizacja 4.12, 4.13

Aktualizacja 4.12, 4.13

  • Edycja danych pacjenta - dodano wybór ulicy ze słownika (słownik ulic filtrowany dla wybranej miejscowości)
  • Okno aktualizacji programu - dodano możliwość pobrania aktualnego słownika ulic z serwera PROGMED, ze względu na rozmiar (ponad 290 tyś) słownik nie został umieszczony w aktualizacji, po wykonaniu aktualizacji należy uruchomić aktualizację słownika ulic (tak jak aktualizację bazy leków).
  • Dodano możliwość wystawienie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe, dodano możliwość wprowadzenia wyników badań laboratoryjny i załączników PDF - w danych pacjenta wymagane jest podanie kodu ulicy (jeżeli ulica jest podana), należy wybrać ulicę ze słownika
  • Aktualizacja wprowadzania zlecenia na wyroby medyczne zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w systemie EZWM
  • Aktualizacja sprawozdania półrocznego w POZ
  • Poprawiono wprowadzanie uprawnień dodatkowych pacjenta w edycji wizyty i w oknie rejestracji
  • Medycyna pracy - aktualizacja wydruków
  • Ewidencja SMS - poprawiono mechanizm powtórnego wysłania SMS'ów
  • Poprawiono komunikację z ZnanyLekarz w przypadku zmiany terminu wizyty
  • Hospitalizacje - aktualizacja grupera JGP