Aktualizacja 4.11

Aktualizacja 4.11

 • Edycja danych pacjenta - dodano znacznik "oświadczenie o adresie zamieszkania"
 • Edycja wizyty - dodano możliwość przejścia do edycji danych pacjenta
 • Edycja wizyty - poprawiono wyświetlania numeru PESEL i telefonu pacjenta
 • Historia wizyt pacjenta - dodano parametr HIST_WIZ_ZATW pozwalający przeglądać w historii wizyty niezatwierdzone
 • Edycja pozycji rozliczeniowych - dodano możliwość wprowadzania kilku kodów specjalnego rozliczenia (wymagane przy rozliczaniu pakietów w stomatologii), dodano nowy kod specjalnego rozliczenia WKR
 • Eksport 1 fazy do NFZ - nowa wersja 10.10.2
 • Upoważnienia - dodano nowy rodzaj upoważnienia - upoważnienie do złożenia wniosku na leki stosowane przewlekle
 • Rehabilitacja - dodano parametr REH_CITO - możliwość wyłączenia planowania zabiegów na cito
 • Rehabilitacja - wybór godziny zabiegów z turnusu - ukrycie usuniętych terminów
 • Sesje grupowe - generowanie wizyt z współwykonawcą w przypadku sesji prowadzonych przez dwóch terapeutów
 • Rejestracja - kopiowanie wizyt na kolejne tygodnie - dodano automatyczne dodawanie pacjentów do kolejki oczekujących z kategorią świadczeniobiorcy: kontynuacja leczenia
 • Edycja kolejki oczekujących - aktualizacja kodów skreśleń z kolejki
 • Dodano mechanizm do generowania pozycji w kolejce oczekujących z wizyt zarejestrowanych poprzez kopiowanie na kolejne tygodnie
 • Zwolnienia lekarskie - poprawiono wyświetlanie zwolnień wystawionych do KRUS
 • Medycyna pracy - generowanie podpisanych plików PDF przy drukowaniu dokumentów z medycyny pracy
 • Komunikacja z portalem ZnanyLekarz - poprawiono przesyłanie informacji o zajętych terminach
 • Hospitalizacje - przebieg leczenia - dodano możliwość wprowadzania danych przez asystentów