Aktualizacja 4.9, 4.10

Aktualizacja 4.9, 4.10

 • Aktualizacja grupera JGP
 • Zmiany w obsłudze grup JGP dla hospitalizacji 1, 2 i 3 dniowych
 • Aktualizacja słownika kodów terytorialnych
 • Parametry produktów jednostkowych - dodano możliwość przypisania ICD9 do produktu, przy dodawaniu rozliczenia do wizyty automatycznie dodawana jest procedura ICD9
 • FZX - aktualizacja eksportu faktur zakupowych do NFZ (nowa wersja pliku)
 • Edycja wizyty - dodawanie procedur NFZ, możliwość zaznaczenia i dodanie kilku procedur na raz
 • Edycja wizyty - poprawiono sprawdzanie pisowni
 • Edycja wizyty - dodano możliwość wprowadzenia zaświadczeni internisty
 • Edycja wizyty - wystawianie recept, sprawdzanie uprawnień lekarza do wystawiania recept dla seniorów (uprawnienie S)
 • Wystawianie recept - leki pacjenta - zmieniono sortowanie 
 • Zdarzenia medyczne - zmiany w zakresie przesyłania procedur NFZ
 • Raporty>Ewidencja popranych skierowań - nowy raport
 • Zmiana obsługi sesji grupowych, możliwość wprowadzenia i rozliczania dwóch prowadzących, zmiana sposobu wprowadzania rozliczeń
 • Dodano podgląd i wydruk wyników badań laboratoryjnych (PDF, CDA)
 • Aktualizacja wydruków medycyny pracy
 • Dodano obsługę hospitalizacji w kliku filiach
 • Upoważnienia pacjenta - dodany dostęp dla pracowników laboratorium
 • Dodano obsługę skanerów Fujitsu (starsze modele)
 • SMSy - dodano możliwość konfiguracji i wysyłania SMSów po zatwierdzeniu wizyty dla wybranych komórek
 • SMSy z kodem eSkierowania - dodano nazwę poradni do której jest skierowanie
 • Rehabilitacja>Urządzenia - umówienie pacjenci - dodano kolumnę z umówionym zabiegiem, dodatkowy wydruk pacjentów umówionych na  wybrane urządzenie
 • Rehabilitacja>Ewidencja rehabilitacji - dodano filtr "lekarz prowadzący"
 • Rehabilitacja - dodano możliwość przeglądu historii wizyt pacjenta
 • Rehabilitacja - dodano obsługę produktów kontraktowych z kilkoma wyróżnikami w ramach jednej komórki organizacyjnej
 • Rejestracja - dodano możliwość pobrania/sprawdzenia skierowania bez konieczności umawiani wizyty
 • Magazyn - zasilenie - import faktur - dodano obsługę pozycji na fakturze bez kodu w bazie BLOZ
 • Hospitalizacje - poprawiono anulowanie wystawionych eSkierowań
 • ZnanyLekarz - zmiana konfiguracji i komunikacji, możliwość obsługi kilku placówek w ramach jednego konta w ZL
 • eZwolnienia - dodatkowe walidacje przy anulowaniu wystawionego zwolnienia