603 699 904

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja 2.2

 • Dodano obsługę anulowania e-Recepty
 • Poprawiono wydruk potwierdzenia dla e-Recepty
 • Eksport 1 fazy - dodano przekazywanie informacji o wystawionej e-Recepcie i recepcie papierowej
 • Eksport 1 fazy - dodano przekazywanie informacji o zakażeniu wewnątrzszpitalnym
 • Poprawiono import potwierdzeń 1 fazy dla nowego formatu 9.9.1
 • Uaktualniono kody skreśleń z kolejki oczekujących zgodnie z rozporządzeniem
 • Edycja rozliczeń z NFZ - poprawiono wyznaczanie współczynników korygujących dla świadczeń z rozliczeniem specjalnym (zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 października)
 • Okno główne - zakładka "wizyty" - dodano możliwość filtrowania wizyt po filii i komórce, dodano kolumnę z kodem res. VIII
 • Okno główne - dodano możliwość wyszukiwania pacjentów po numerze ubezpieczenia
 • Raport - wykonanie kontraktu - w zestawieniu szczegółowym dodano kolumnę z identyfikatorem zestawu świadczeń
 • Medycyna pracy - dodano edycję i wydruk karty sanitarno-epidemiologicznej
 • Medycyna pracy - poprawiono problem z wyświetlaniem informacji o wystawionych orzeczeniach w wizytach
 • Medycyna pracy - poprawiono problem z błędnym przypisywaniem zakładu pracy
 • Medycyna pracy - dodano pełną edycję wszystkich wystawianych orzeczeń i kart badań
 • Terminarz - dodano możliwość wyświetlania usług w oknie terminarza
 • Skierowanie na naprawę wyrobu medycznego - dodano pole do wprowadzania umiejscowienia 
 • Umowy prywatne - wystawione faktury - poprawiono sortowanie faktur
 • Ewidencja wizyt - dodano filtrowanie personelu po wybraniu filii i poradni
 • Edycja wizyty - zmieniono nazwę zakładki "zalecenia" > "zalecenia/zaświadczenia"
 • Edycja wizyty - wyświetlania rozliczeń z NFZ, poprawiono sortowanie rozliczeń ze stomatologii (wg numeru zębów)
 • Edycja wizyty - rozpoznania współistniejące - dodano możliwość kopiowania rozpoznań 
 • Rehabilitacja - wydeuk karty zabiegów z możliwością wyboru zakresu dat
 • Rehabilitacja - edycja - dodano możliwość wprowadzenia komentarza do cyklu
 • Okno główne - zakładka rehabilitacja - dodano kolumnę "komentarz" z możliwością edycji
 • Rehabilitacja - ewidencja rehabilitacji - dodano kolumnę "komentarz" z możliwością edycji
 • Rehabilitacja - raporty grafik urządzeń i grafik personelu - poprawiono okna wyświetlające listę pacjentów 
 • Rehabilitacja - raport zajętości urządzeń - poprawiono sortowanie urządzeń
 • Rehabilitacja - grupy zabiegów/limity - dodano możliwość zdefiniowania limitów dla rehabilitacji pacjentów z ZSN i pozostałych
 • Rehabilitacja - dodano możliwość nadawania numeru księgi oddziałowej dla oddziałów dziennych
 • Rehabilitacja - ewidencja rehabilitacji - dodano wydruk księgi oddziałowej
 • Rehabilitacja - edycja cyklu - zakładka rozpoznania - dodano możliwość wprowadzenia rozpoznania początkowego i końcowego (dla oddziałów dziennych)
 • Rehabilitacja - poprawiono wydruk karty zabiegów w formacie recepty
 • Rehabilitacja - edycja / zakładka przebieg leczenia - dodano możliwość wydruku
 • Edycja wizyty fizjoterapeutycznej - dodano możliwość kopiowania danych z wizyty pierwszorazowej do końcowej
 • Raport - ewidencja faktur - dodano możliwość rejestracji wpłat za faktury przelewowe
 • Raport - ewidencja faktur - dodano kolumny: nr. faktury korygowanej, termin płatności, data płatności, ilość dni po terminie, uwagi
 • Raport - zestawienie wykonanych usług - dodano filtr: usługi płatne przez pacjenta/nie płatne/wszystkie
 • Raport - zestawienie wykonanych usług - dodano zakładkę z podsumowaniem dziennym 
 • Przegląd historii wizyt - dodano podgląd zdjęć podpiętych do wizyt/badań diagnostycznych
 • Przegląd historii wizyt - poprawiono problem z kopiowaniem danych do bieżącej wizyty
 • Przegląd historii wizyt - poprawiono wyświetlanie opisów w historii
 • Słowniki>Medycyna pracy - dodano słownik czynników szkodliwych wraz z możliwością powiązania czynnika szkodliwego z poradnią w której wymagane będzie wykonanie badań
 • Cennik usług - edycja usługi/zakładka kody - dodano możliwość przypisania kodu produktu kontraktowego do generowania procedur NFZ
 • Hospitalizacje - wypis - dodano możliwość wprowadzenia informacji o wystąpieniu zakażenia wewnątrzszpitalnego